ทำได้ง่าย!! ประกันสังคม เปิด 6 ขั้นตอนยื่นรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบ e-Self Service

ประกันสังคม เปิดขั้นตอนยื่นรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบ e-Self Service ของประกันสังคมด้วยตนเอง โดยใน 6 ขั้นตอนมีดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน
2.ใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
3.เลือก “ระบบ e-Self Service”
4.เลือก “ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน”
5.เลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ตามกรณีที่ท่านมีสิทธิ “กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน”
6.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก ติดต่อพร้อมอัปโหลดเอกสารตามระบบได้เลย

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ