ประกาศแล้ว!! การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2565

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 412 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 พฤศจิกายน

อัตราที่เปิดรับสมัคร

1.อัตราทั่วไป : ไม่จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัคร
2.อัตราภูมิภาค : จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ภูมิลําเนาของตนเอง หรือบิดา หรือ มารดา ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ระดับคุณวุฒิ ปวช. / ปวส. อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
2.ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
3.ระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
***ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/recruitment ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2565

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (คลิกเลยที่นี่)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ