ต่อได้ง่าย!! ต่อภาษีรถออนไลน์ปี 2566 ได้ ไม่ต้องไปขนส่ง

ถึงเวลาต่อภาษีรถปี 2566 กรมการขนส่งทางบกเปิดชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ รถอายุกี่ปีสามารถต่อออนไลน์ได้เลย เช็กรายละเอียดที่นี่ โดยกรมการขนส่งทางบก เปิดให้เจ้าของรถยนต์และจักรยานยนต์ สามารถชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางออนไลน์ต่อภาษีรถปี 2566

– เว็บไซต์ http://eservice.dlt.go.th
– แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax บนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android
– จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
– แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet

ซื้อขายพรบ.รถยนต์ (คลิกเลยที่นี่)

ทั้งนี้ รถที่สามารถใช้บริการชำระภาษีได้ ต้องเป็นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 5 ปี โดยชำระล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษีสูงสุด 90 วัน

ส่วนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก ต้องผ่านการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อน จึงจะสามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ซื้อขายพรบ.รถยนต์ (คลิกเลยที่นี่)

หลักฐานที่ต้องใช้ชำระภาษีรถออนไลน์

– คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง หรือสำเนา
– หลักฐานการทำประกันภัยตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

วิธีชำระผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax

– ลงทะเบียน
– บันทึกหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ครอบครองรถ
– บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
– เลือกรับเครื่องหมายการเสียภาษีรถประจำปี ทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน หรือเลือกรับได้ตู้คีออสก์ เฉพาะในกรุงเทพ
– เลือกชำระค่าภาษีรถได้ 2 ช่องทางคือ เลือกชำระผ่าน SCB EASY APPLICATION หรือเลือกให้ระบบสร้าง QR Code เพื่อนำไปชำระเงินในช่องทางอื่น ๆ

วิธีชำระผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

– เข้าเว็บไซต์ http://eservice.dlt.go.th
– เลือกวิธีชำระเงิน ได้ 3 วิธีคือ 1. หักบัญชีเงินฝาก 2. ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต 3. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินแล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ หรือตู่ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
– กรมการขนส่งทางบก จะส่งใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ทางไปรษณีย์
– เจ้าของรถสามารถนำคู่มือจดทะเบียนรถ ไปบันทึกได้ ที่หน่วยงานทะเบียนกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ

ในระหว่างที่รอรับเอกสาร ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ