ใครได้อะไรบ้าง!! เยียวยาโควิด “เราชนะ-ม.33 เรารักกัน” อีก 2,000 บาท

เยียวยาโควิด “เราชนะ-ม.33 เรารักกัน” อีก 2,000 บาท ใครได้อะไรบ้าง แยกเป็นเราชนะ 32.9 ล้านคน และม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน

ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาโควิด ในโครงการเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน โดยเพิ่มเงินคนละ 2,000 บาท

โดยโครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

โครงการเราชนะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และเก็บไว้ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

cr : khaosod


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ