เดินทางสะดวกขึ้น!! ทางลัดกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2178 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 – อุบลราชธานี เป็น 4 ช่องจราจรเสร็จแล้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้กล่าวว่า สำหรับทางหลวงหมายเลข 2178 สายวารินชำราบ-หนองงูเหลือม จะเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผ่าน อ.สำโรง อ.โนนคูณ สิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 2085 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งปัจจุบันประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางระหว่างจังหวัด และเดินทางเข้าสู่ กรุงเทพฯ

อีกทั้งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง และประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กรมทางหลวง จึงก่อสร้างขยายทางหลวง หมายเลข 2178 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2085 – อุบลราชธานี โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.27+910 ถึง กม.42+500 รวมระยะทาง 14.59 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแยกทิศทางการจราจรไป-กลับ ก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 11 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วย

ซึ่งโครงการนี้ จะช่วยบรรเทาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้าไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน และเอเชียอีกด้วย

cr : guideubon


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ