เช็กที่นี่!! เงิน 2,000 บาท เยียวยานักเรียน-ผู้ปกครอง เบิกจ่ายอะไรได้บ้าง

เช็กที่นี่ได้เลย สำหรับเงินเยียวยา 2,000 บาท ศธ.เยียวยา นักเรียน-ผู้ปกครอง เบิกจ่ายอะไรได้บ้าง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.วันนี้

มาตรการความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมเสนอ ครม.ทั้ง 4 มาตรการ โดยเฉพาะมาตรการที่ 1 การให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ในวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษา และสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมประมาณ 10.8 ล้านคน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินประมาณ 21,600 ล้านบาท โดยใช้ฐานข้อมูลเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งเงินนี้เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19

ใช้วิธีการจ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครองนำไปใช้ตามความจำเป็น

– ค่าธรรมเนียมการเรียน
– ค่าบำรุงการศึกษา
– ค่าอินเทอร์เน็ต
– ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

ส่วนในมาตรการที่ 4 เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน โดยจะมีการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพสําหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการอบรมฟรี รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน แบ่งเป็น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร พร้อมทั้งประสานเชื่อมโยงกับแหล่งทุนเพื่อจัดหาทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพ

มาตรการทั้งหมด กระทรวงศึกษาธิการ จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นี้

cr : komchadluek

Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ