สอบท้องถิ่น ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ก. ภาค ข. ปี 2564 ได้แล้วที่นี่

สอบท้องถิ่น ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ก. ภาค ข. ปี 2564 ได้แล้วที่นี่

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก. ภาค ข. ได้ที่นี่ https://www.dlaapplicant2564.com/Inquiry/ExamApplication

– พิมพ์ใบสมัครได้แล้ว
– แจ้งกําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) สอบแข่งขัน เข้ารับราชการ กับ อปท.กำหนดวันสอบแล้ว คือ 12 ธันวาคม 2564 ท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร ฟังรายละเอียดครับ ต้องขอโทษด้วยครับ ที่พูดผิด ติดคำเคยชิน สำหรับชุดที่ใส่เข้าสอบนั้น คือให้ใส่เสื้อยืด กางเกงวอร์ม (ไม่ใช่ เสื้อยืดกางเกงยีนส์ อย่างที่ปรากฎในวีดีโอนี้)

cr คลิป : ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีรายละเอียดดังนี้

1.กำหนดการสอบแข่งขัน
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
09.00-11.00 น. สอบภาค ก
13.00- 15.30 น. สอบภาค ข

2. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที
เพื่อตรวจ คัดกรอง แสดงตัวตน
(ดังนั้นควรจะไปดูสนามสอบก่อนวันสอบจริงล่วงหน้า 1 วัน)

3. ต้องได้คะแนน ภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงผ่านสอบภาค ค

4. การแต่งกายต้องใส่เสื้อยึด ไม่มีปก ไม่มีลวดลาย ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว ห้ามสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่องเข้าห้องสอบเด็ดขาด

5.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่มีช่องใส่กระดาษซับ ไม่มีสายคล้องคอ ฯลฯ

6.นำบัตรประจำผู้เข้าสอบซึ่งต้องพิมพ์ออกมา ลงลายมือชื่อ พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ

7.กรณี เปลี่นชื่อ -สกุล กรณีไม่ตรงกับใบสมัครไว้ จะต้องนำหลักมาแสดงด้วย เช่นใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ

8. จะต้องนำหลักฐานการฉีดวัคชีนครบ2 เข็ม หรือ
หลักฐานการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
(อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มาแสดงด้วย)

9. ส่วนรายละเอียด รอการประกาศจาก กสถ.อย่างเป็นทางการนะครับ

ป ศักดิพงศ์
กรรมการ กสถ.
11 พ.ย. 2564

รายละเอียดอ่านได้ที่นี่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ