สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น!! เลื่อนประกาศ วันสอบท้องถิ่น อีกครั้ง เป็นวันที่ 1 มิถุนายน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เลื่อนประกาศ วันสอบท้องถิ่น อีกครั้ง เดิมกำหนด 5 พฤศภาคม เป็น 1 มิถุนายน 2564

ประกาศ วันประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ จากเดิมกำหนด 5 พฤศภาคม 2564 ออกไปก่อน ถ้าสถานการณ์วิกฤติโควิดดีขึ้น จะประกาศในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการสอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 64
..แต่ถ้าสถานการณ์วิกฤติโควิด19 ไม่ดีขึ้น คณะกรรมการ กสถ จะมาประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป..
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา กรรมการ กสถ. 3 พฤศภาคม 2564

cr : เชื้อ ฮั่นจินดา


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ