ระวังกันไว้!! ค่าปรับจราจรใหม่ ไม่สวมหมวกกันน็อกปรับ 400 บาท คนซ้อนปรับ 800 บาท

ค่าปรับจราจรใหม่ ไม่สวมหมวกกันน็อกปรับ 400 บาท คนซ้อนปรับ 800 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ โดยเป็นการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ค่าปรับจราจรใหม่ โดยคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกปรับ 400 บาท คนซ้อนปรับ 800 บาท ค่าปรับต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ