ประกาศเลื่อน วันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น ปี 2564 ออกไปก่อน

ประกาศเลื่อน วันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น ปี 2564 ออกไปก่อน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเลื่อน วันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ