บรรเทาความเดือดร้อน!! ผบ.ตร. ส่งหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ออกมาตรการช่วยบรรเทาภาระการเงินตำรวจ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือถึง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ให้ออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และภาระการเงินตำรวจ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จึงได้ทำหนังสือไปถึงประธานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เพื่อขอความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัด ตร. และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จึงขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกแห่ง พิจารณากำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยให้พิจารณาตามสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละสหกรณ์ ตามกรอบแนวทาง ดังนี้

1.จัดทำโครงการพักชำระหนี้เงินต้นให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
2.ปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกหรือกำหนดอัตราเพื่อให้สมาชิกหยุดถือหุ้นรายเดือนได้เป็นการชั่วคราวแล้วแต่กรณีจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
3.จัดทำโครงการการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวของสมาชิก
4.ผ่อนผันให้สมาชิกงดส่งค่าหุ้นเป็นการชั่วคราว
5.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์
6.ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
7.จัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ และครอบครัวที่เป็นสมาชิก

หากสหกรณ์ออมทรัพย์ใด พิจารณาตามสภาพคล่องทางการเงินแล้วสามารถปฏิบัติตามกรอบแนวทางได้ ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบ เพื่อเข้ารับบริการจากสหกรณ์ต่อไป

cr : matichon


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ