ฉีดวัคซีนครบก็ยังติด!! บุคลากรการแพทย์ รพ.เชียงราย ติดโควิดรวด 39 ราย ทั้งที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติดโควิดรวด 39 ราย ทั้งที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เกิน 2 สัปดาห์แล้วเกือบทั้งหมด

สืบเนื่องจากกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ขอเรียนให้ทราบว่าทันทีที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโรงพยาบาลได้ทำการแยกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อทั้งสิ้น 39 คน มีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

โรงพยาบาลได้มีการประชุมคณะกรรมการ EOC ของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันเพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาด โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้ 1.กำหนดให้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมเป็นพื้นที่ควบคุมงดรับผู้ป่วย 2.กำหนดให้ญาติสามารถเฝ้าไข้ได้ 1 คนเน้นย้ำให้เป็นคนเดิมและงดเยี่ยมทุกกรณี 3.บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 4.มีการเฝ้าระวังในบุคลากรที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอให้หยุดงานทันที 5.โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลง 50% เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เนื่องจากมีการปรับลดบริการลง 50% จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แพทย์นัด ยังสามารถเข้ารับบริการได้ ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านมาโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็น อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการทางโรงพยาบาลขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ในกรณีฉุกเฉินยังสามารถรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดขอให้ทุกท่านที่เข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อบุคลากรของโรงพยาบาลสิ่งที่จะเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้โรงพยาบาล ณ เวลานี้ คือ การที่ประชาชนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และให้ประชาชนทุกท่านได้รับวัคซีนให้เร็วและมากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ “เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

cr : matichon


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ