จัดเช่นเคย!! อุบลคุมเข้ม งานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 รอบละไม่เกิน 2,500 คน

อุบลราชธานีเตรียมคุมเข้ม งานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2564 โดยทางผู้จัดงานจะจำกัดรอบละไม่เกิน 2,500 คน

ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี2564 “ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว” ผ่านระบบ online ห่างไกล COVID-19 เพื่อสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษา เป็นพุทธบูชา ให้อยู่คู่เมืองอุบลราชธานีสืบไป และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

ซึ่งทุกกิจกรรม ต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าตลอดเวลาเข้าร่วมงาน เว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การกำหนดพื้นที่เข้าออกทางเดียว จำกัดจำนวนคนที่เข้าภายในงาน ลงทะเบียนผ่านระบบไทยชนะ และแอพพลิเคชั่น HUG UBON ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ควบคุมคนเข้าพื้นที่จัดกิจกรรมในบริเวณทุ่งศรีเมือง โดยจองทะเบียน Live Map ล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้า วันละ 3 รอบๆ ละ ประมาณ 3 ชั่วโมง รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.-13.00 น /14.00น-17.00 และ 18.00 น. จำกัดรอบๆ ละประมาณ 2,500 คน โดยลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 2,000 คน และ Walk in 500 คน สำหรับกิจกรรมมีดังนี้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ไปถวาย ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-21 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้นักท่องเที่ยว เที่ยวมีส่วนร่วมในการทำต้นเทียนวัด ชมนิทรรศการประวัติของต้นเทียนวัดชุมชนตนเอง ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชานี ได้แก่ วัดไชยมงคล วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา และวัดพลแพน

สำหรับภายในบริเวณทุ่งศรีเมือง ระหว่างวันที่ 22-28 กรฎาคม 2564 ได้แก่
– กิจกรรมตลาดย้อนยุค จำหน่ายสินค้าในรูปแบบสมัยโบราณ
– กิจกรรมลานชมเทียน
– กิจกรรมทุ่งดอกเทียน ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้สด ตกแต่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวผาแต้ม และเสาเฉลียง เป็นจุด Check In
– กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละอำเภอ เน้นการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ นักแสดง 1ชุด ไม่เกิน 50 คน
– กิจกรรมถนนสายเทียน สายธรรม จัดสาธิตการแกะสลักต้นเทียน และติดพิมพ์ต้นเทียน
– กิจกรรมมรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์อุบลราชธานี

cr : guideubon


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ