กยศ. เล็งเปิดระบบเครดิตบูโร ใครเบี้ยวจ่ายหนี้ ลูกหลานกู้เรียนไม่ได้

กยศ. เล็งเปิดระบบเครดิตบูโร ใครเบี้ยวจ่ายหนี้ ลูกหลานกู้เรียนไม่ได้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เปิดเผยว่า กองทุนมีแนวคิดที่จะเปิดระบบเครดิตบูโร ของกยศ. โดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาผู้กู้ยืมไม่คืนหนี้กยศ. ซึ่งจะเป็นการสร้างประวัติการชำระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมด้วย โดยระบบเครดิตบูโรดังกล่าว จะไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครดิตบูรโรของสถาบันการเงิน คือ หากลูกหนี้กยศ.ผิดนัดชำระหนี้ จะมีการขึ้นบัญชีในระบบกยศ. แล้วส่งผลให้เครือญาติ เช่น พี่,น้อง,ลูก,หลาน เป็นต้น ไม่สามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ในอนาคต

“ระบบตรวจสอบเครดิต อาจจะช่วยการค้างจ่ายหนี้กยศ.ได้ เพราะสมัยก่อนถ้าใครไปเรียนต่างประเทศ คนจะกลัวระบบตรวจสอบเครดิตกันมาก เพราะเมื่อเครดิตไม่ดีแล้วจะไปทำอะไรในอนาคตไม่ได้ ซึ่งตอนนี้ ทาง กยศ.ยังไม่อยากทำ แต่ก็ได้พูดคุยกันว่า จะทำเป็นระบบเครดิตของกยศ.เอง ที่สามารถดูสถานะหรือหนี้คงค้างจนเป็นหนี้เสียเท่าไร มีการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ ลักษณะคล้ายกับ เครดิตบูโร เพื่อสร้างประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้เป็นเวลานานหรือปล่อยให้เป็นหนี้เสีย จะมีการขึ้นบัญชีในระบบ ทำให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ในเครือญาติ”

ส่วนความคืบหน้าของเรื่อง กยศ. นำที่ดินของลูกหนี้ขายทอดตลาด ทั้งที่ผู้กู้ยืมมีการชำระหนี้ของ กยศ. ปกติ นั้น หลักการก็คือต้องนำที่ดินที่ยึดไปมาคืนให้ผู้เสียหายให้ได้ขณะนี้สามารถตกลงกันได้แล้วว่าจะนำที่ดินมาคืน เบื้องต้นทางผู้ที่ซื้อที่ดินยอมขายที่ดินคืน กยศ.แล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องราคาที่ดิน รวมทั้งทางบริษัททนายความที่รับงานจาก กยศ. ก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของตนด้วยและพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

cr : prachachat


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ