ไม่ต้องรอนาน!! ขนส่ง เปิด walk in ต่อใบขับขี่ ไม่ต้องจองคิว ถ้าผ่านอบรมออนไลน์

ขนส่งเปิด walk in ต่อใบขับขี่ ไม่ต้องจองคิว ถ้าผ่านอบรมออนไลน์ จองคิวล่วงหน้า ได้รับบริการก่อนแน่นอน ไม่ต้องรอนานให้เสียเวลา

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เพื่อให้การบริหารจัดการการให้บริการด้านการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลารอคอยคิวให้บริการกับประชาชน ขบ. จึงผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้ว
สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบขับขี่ได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าได้ทุกสำนักงานขนส่ง
ทั้งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บริการที่สามารถ Walk-in และจองคิวล่วงหน้า
– การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
– การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
– การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ
– การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
– การขอรับหรือ ขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่มิได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป
กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันนั้น เจ้าหน้าที่จะนัดคิวเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่อใบขับขี่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

วิธีการอบรมใบขับขี่ออนไลน์คลิก https://esanborleumtin.com/dlt-elearning-2565/


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ