ทำอย่างง่าย!! เปิดขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านมือถือ 2565 เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง

เปิดขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านมือถือ 2565 แนะนำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วน เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่วโมง สามารถนำผลไปยื่นขอรับใบขับขี่ใหม่ได้ทันที

การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง และจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี .

ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้

1. เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน” (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

2.กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

3.เลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม”

4. ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)

5.ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ไม่สามารถข้ามได้)

6.ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7.ขึ้นหน้าต่าง “ท่านผ่านการอบรมแล้ว” จากนั้นเลือก “ตกลง”

8. ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้น 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

ใบขับขี่รูปแบบไหนที่สามารถต่อออนไลน์ได้ สำหรับการต่อใบขับขี่ออนไลน์นั้น จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีเกี่ยวกับชั่วโมงการอบรม เนื่องจากถ้าหากอบรมไม่ครบจำนวนชั่วโมง อาจจะทำให้คุณไม่สามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้ ซึ่งรายละเอียดของการเข้าอบรมนั้น มีข้อมูลดังต่อไปนี้

ใบขับขี่ส่วนบุคคลแบบ 5 ปีเป็น 5 ปี (ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน) อบรม 1 ชั่วโมง
ใบขับขี่ พรบ.ขนส่ง (ต่อล่วงหน้าได้ 6 เดือน) อบรม 2 ชั่วโมง
ใบขับขี่สาธารณะ (ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน) อบรม 3 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ผลการอบรมการต่ออายุใบอนุญาตขับรถมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

หลังจากอบรมแล้วต้องทำอย่างไรต่อ?
เพื่อให้ไม่พลาดกับการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทั้งการจองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมพร้อม รวบรวมรายละเอียดและข้อมูลต่างเกี่ยวกับการทำใบขับขี่มาให้คุณแล้ว

1.เพื่อความสะดวกให้จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์ กดอ่านได้ที่นี่
2.เตรียมเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ให้พร้อม กดอ่านได้ที่นี่
3.เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถทำเรื่องต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปเข้าอบรมที่สำนักงาน ซึ่งการอบรมนั้น จำเป็นที่จะต้องเลือกอบรมตรงกับประเภทที่ต้องการ และอบรมให้ครบตามกำหนดเวลา เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถต่ออายุได้ง่าย ๆ หมดกังวลเรื่องใบขับขี่หมดอายุไปได้เลย

cr : silkspan


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ