แก้หนี้ครู!! ธ.ก.ส. ปล่อยกู้วงเงินสูงสุด 5 แสนล้านบาท แก้หนี้ครู

ธ.ก.ส. เดินหน้าแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 12 ปี

พร้อมเติมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และแก้ไขหนี้สินได้อย่างยั่งยืน

โดยเงื่อนไขของสินเชื่อนี้ คือ

– ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนวันยื่นไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– หนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด และหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้
– วงเงินกู้สูงสุด รายละไม่เกิน 500,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
– กำหนดชำระหนี้ภายใน 12 ปี โดยไม่เกินวันเกษียณอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่เกษียณอายุก่อน
– เมื่อหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้แล้ว ต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว 10,722 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,294 ล้านบาท


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ