มนุษย์เงินเดือนต้องรู้!! รายได้เท่าไหร่เสียภาษี ปี 2566

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ รายได้เท่าไหร่บ้างถึงจะต้องเสียภาษีในปี 2566 และต้องเสียภาษีกี่บาท มาดูวิธีคำนวณภาษีแบบเข้าใจง่ายได้ด้านล่างนี้

ใครที่ต้องยื่นภาษี

ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้มีรายได้ทุกคนต้องทำการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ยื่นภาษีทุกคนจะต้องจ่ายภาษีเสมอไป เพราะการยื่นภาษี เป็นการแสดงรายได้ที่ได้รับมาตลอดทั้งปีเท่านั้น ซึ่งในปกติจะยื่นภาษีอยู่ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ของทุกปี

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดหมายกำหนด เท่ากับว่า คนที่จะต้องเสียภาษีก็ต่อเมื่อมีเงินได้สุทธิเกิน 150,000 บาทเท่านั้น โดยสามารถคำนวณได้จาก

เงินได้ตลอดทั้งปี-ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง (100,000 บาท) – ค่าลดหย่อนส่วนตัว (60,000 บาท) – ค่าลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคม (9,000 บาท) = เงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี

เงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ต้องทำการยื่นภาษีเท่านั้น ไม่ต้องเสียภาษี
เงินได้สุทธิเกิน 150,000 บาท ต้องทำการยื่นภาษีและเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
หมายเหตุ ค่าลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล โดนค่าลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคม สำหรับการยื่นภาษี 2566 (ยื่นต้นปี 2567) เงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะอยู่ที่ 9,000 บาท

เงินได้ คืออะไร?

รายได้ที่ได้รับจากการทำงาน ขายของ ขายของออนไลน์ ฯลฯ ไม่ว่ารายได้ของคุณจะเป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ที่ตีราคาได้ เครดิตเงินปันผล ฯลฯ ล้วนเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ยกเว้นมีกฎหมายระบุไว้ว่า รายได้ของคุณได้รับการยกเว้นภาษี

เงินเดือนเท่านี้ ต้องเสียภาษีเท่าไหร่?

หากเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้จากงานประจำอย่างเดียว และเป็นผู้มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท (หรือมีเงินเดือน 10,000 บาท) ไม่ต้องยื่นภาษี และมีการกำหนดขอบเขตของรายได้ที่ต้องยื่นภาษีและต้องเสียภาษีเพิ่มเติมไว้ดังนี้

เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องยื่นภาษี
เงินเดือนไม่เกิน 26,583.33 บาท ต้องยื่นภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษี
เงินเดือนมากกว่า 26,583.33 บาท ต้องยื่นภาษี และต้องเสียภาษี
ในกรณีที่มีเงินเดือนไม่เกิน 25,833.33 บาท และไม่ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคม ต้องยื่นภาษีแต่ไม่ต้องเสียภาษี
ในกรณีที่มีเงินเดือนเกิน 25,833.33 บาท และจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ต้องยื่นภาษีและเสียภาษี

ค่าภาษีตามฐานเงินเดือนเบื้องต้น

เงินเดือน (บาท) อัตราเสียภาษี (%) เสียภาษีไม่เกิน (บาท)
20,000 – –
30,000 5% 2,050
40,000 10% 8,600
50,000 10% 20,600
60,000 10% 31,150
70,000 15% 53,150
80,000 20% 73,200
90,000 20% 97,200
100,000 25% 122,750

หมายเหตุ ค่าภาษีตามฐานเงินเดือนตามตารางข้างต้น คิดจากค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท และเงินประกันสังคม 9,000 บาทเท่านั้น หากคุณมีสิทธิลดหย่อนภาษีอื่นๆ เพิ่มเติม ค่าภาษีที่ต้องจ่ายก็อาจจะลดลง รวมถึงโอกาสได้รับเงินคืนภาษีก็จะมากขึ้นด้วย


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ