เช็กด่วน!! ลูกหนี้ กยศ. หากชำระหนี้เกิน 150% ของเงินกู้ หยุดจ่ายได้เลย

ลูกหนี้ กยศ. ที่ชำระหนี้เกิน 150% ของเงินกู้ ไม่ต้องผ่อนต่อ เพราะคนกลุ่มนี้เมื่อคำนวณดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ ยังไงหนี้ก็หมดอยู่ดี

ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินประชานรายย่อย ครั้งที่ 1/2566 (แก้หนี้ กยศ.) ว่า ขณะนี้ลูกหนี้ กยศ. มีจำนวน 3.5 ล้านราย มีมูลหนี้รวมประมาณ 4 แสนล้านบาท ทุกรายจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายใหม่ ที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อ 20 มี.ค. 2566

ลูกหนี้ กยศ. ทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย เมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะทำให้ผู้ค้ำประกันจำนวน 3.2 ล้านคน หลุดจากผู้ค้ำ โดยจะมีการเปิดให้ปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงเดือน ม.ค. 2567 ซึ่งจะเริ่มนำร่องในพื้นที่ กทม. และตามด้วยพื้นที่อื่น ๆ

ลูกหนี้ที่ยังมีหนี้อยู่กับ กยศ. ที่ยังชำระไม่หมด ให้กลับไปคำนวณเงินต้น และเงินที่ชำระมาว่าเกิน 150% ของเงินที่กู้มาหรือไม่ ถ้าเกิน 150% แล้ว สามารถหยุดจ่ายหนี้ เพราะกลุ่มนี้เมื่อคำนวณดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ ยังไงหนี้ก็หมดอยู่ดี

การคำนวณนั้น ผู้กู้สามารถทำได้เองในเบื้องต้น โดยนำเงินต้นที่กู้มาคำนวณกับเงินที่จ่ายไปทั้งหมด ว่า เป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์​แล้ว ซึ่งหากพบว่า เกินจำนวนเงินต้นไปแล้ว ก็สามารถหยุดจ่ายเงินได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนออกมาอีกครั้ง ส่วนผู้ที่ไม่มั่นใจ สามารถเข้าไปเช็กจำนวนเงินที่ชำระได้ทั้งหมดเช่นกัน

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินประชาชนรายย่อยมีมติเห็นชอบ ลดหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กับลูกหนี้จำนวน 3.5 ล้านราย โดยรัฐบาลจะเร่งแก้หนี้ให้กับ 2 กลุ่มหลัก คือ ลูกมีความเร่งด่วนที่กรมบังคับคดีกำลังอยู่ในกรมบังคับคดีถูกฟ้องอายัดหรืออื่นๆ จำนวน 46,000 และลูกหนี้ที่คดีจะสิ้นสุดในเดือน มี.ค. 2567 จำนวน 40,000 ราย โดยจะเร่งรวบรวมให้ทันภายในเดือน ธ.ค. นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ