อยากขอสินเชื่อบ้านถูกรีบเลย!! ประกันสังคม ม.33 รีไฟแนนซ์บ้านขอสินเชื่อดอกเบี้ยถูก รับรหัสภายใน 31 พ.ค. 66

ประกันสังคม ม.33 เฮ รัฐยืดเวลาโครงการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยถูก ให้กู้เพื่อรีไฟแนนซ์บ้านได้ ขอรับรหัสผ่านแอปฯ GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.-31 พ.ค. 66

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการดำเนิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ว่า เป็นที่น่าพอใจ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยื่นขอสินเชื่อแล้ว 18,815 ล้านบาท ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน ที่สนใจขอรับรหัส เข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพิ่มเติมได้แล้ว ผ่าน Application : GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 66 ที่จะถึงนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึง 31 พ.ค. 66 เวลา 16.00 น.

พร้อมขอรับหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อประกอบการยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสามารถทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 ม.ค. 67

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึง การขยายระยะเวลาขอรับรหัสเข้าร่วม โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ให้สิทธิกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย หรือรีไฟแนนซ์ รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 เท่ากับ 1.99% ต่อปี

โดยแนะนำขั้นตอนให้ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลด Mobile APP GHB ALL GEN และเพิ่มเพื่อนพร้อมสมัครไลน์ GHB Buddy เพื่อขอรหัสเข้าร่วมโครงการ ผ่าน APP GHB ALL และรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy เพื่อตรวจสอบกำหนดระยะเวลายื่นกู้ตามรหัสของท่านได้ที่ www.ghbank.co.th ทุกวันที่ 10, 20, 30 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม และเอกสารส่วนตัวประกอบด้วย บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัย ที่จดจำนองกับธนาคาร) ยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 ติดต่อสอบถาม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ