สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานประกันสังคม 38 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 38 อัตรา รับสมัคร 1 – 31 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. กลุ่มงานลงทุน
1.1 ผู้บริหารสายงานลงทุน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
1.2 นักจัดการลงทุนอาวุโส ระดับ 5 จำนวน 2 อัตรา
1.3 นักจัดการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
1.4 นักจัดการลงทุน ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
1.5 นักจัดการลงทุน ระดับ 2 จำนวน 4 อัตรา
1.6 นักจัดการลงทุน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

2. กลุ่มงานบริหารความเสียงและกับการลงทุน
2.1 ผู้บริหารสายงานบหารความเสียง ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
2.2 นักจัดการความเสียงด้านการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
2.3 นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส ระตับ 5 จำนวน 1 อัตรา
2.4 นักจัดการความเสียงด้านปฏิปัติการอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน
3.1 ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
3.2 นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส ระตับ 4 จำนวน 3 อัตรา
3.3 นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส ระต้บ 4 จำนวน 1 อัตรา
3.4 นักยุทธศาสตร์การลงทุน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
3.5 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
3.6 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
3.7 นักวิเคราะห์การลงทุน ระดับ 1 จำนวน 4 อัตรา

4. กลุ่มงานบัญชีและประมวลผลการลงทุน
4.1 นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
4.2 นักสารสนเทศต้านการลงทุนอาวุโส ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
4.3 นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
4.4 นักสารสนเทศด้านการลงทุน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
4.5 นักสารสนเทศต้านการลงทุน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th และส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : Recruit@sso.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ