ลงทะเบียน!! วิธีลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566 ของประกันสังคม ม.33 เพื่อรับเงินชดเชย

วิธีการลงทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวว่างงาน เป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยที่อยู่ในระบบแรงงานที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน

ผู้ประกันตนต้องเป็นผู้ทำเรื่องลงทะเบียนว่างงาน และการรายงานตัวว่างงานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ เพื่อรับเงินชดเชยต่อเดือนตามฐานเงินเดือน และเงินสมทบที่จ่าย

การลงทะเบียนว่างงานจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่?

การลาออกจากงาน หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วันต่อรอบปฏิทิน เช่น ค่าจ้าง 15,000 บาท (จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน) จะได้รับเงินทดแทนวันละ = (15,000 x 0.30 x 90) / 30 = 150 บาทต่อวัน ไม่เกิน 90 วัน

เท่ากับว่า การว่างงานในรอบปีปฏิทินนั้นจะได้รับเงินตั้งแต่ 150-13,500 บาท (คำนวณคร่าวๆ)

– ว่างงาน 1 วัน ได้รับเงินชดเชย 150 บาท
– ว่างงาน 7 วัน ได้รับเงินชดเชย 1,050 บาท
– ว่างงาน 15 วัน ได้รับเงินชดเชย 1,500 บาท
– ว่างงาน 30 วัน (1 เดือน) ได้รับเงินชดเชย 4,500 บาท
– ว่างงาน 60 วัน (2 เดือน) ได้รับเงินชดเชย 9,000 บาท
– ว่างงาน 90 วัน (3 เดือน) ได้รับเงินชดเชย 13,500 บาท

ถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 180 วันต่อรอบปฏิทิน เช่น หากค่าจ้าง 15,000 บาท (จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน) จะได้รับเงินทดแทนวันละ = (15,000 x 0.50 x 180) / 30 = 250 บาทต่อวัน ไม่เกิน 180 วัน

เท่ากับว่า การว่างงานในรอบปีปฏิทินนั้น จะได้เงินตั้งแต่ 250-45,000 บาท (คำนวณคร่าวๆ)

– ถูกเลิกจ้าง 30 วัน ได้รับเงินชดเชย 7,500 บาท
– ถูกเลิกจ้าง 60 วัน ได้รับเงินชดเชย 15,000 บาท
– ถูกเลิกจ้าง 90 วัน ได้รับเงินชดเชย 22,500 บาท
– ถูกเลิกจ้าง 120 วัน ได้รับเงินชดเชย 30,000 บาท
– ถูกเลิกจ้าง 150 วัน ได้รับเงินชดเชย 37,500 บาท
– ถูกเลิกจ้าง 180 วัน ได้รับเงินชดเชย 45,000 บาท

สำหรับช่องทางการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน https://e-service.doe.go.th/login.do

สำหรับข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

– ข้อมูลส่วนบุคคล
– วุฒิการศึกษา
– สถานะการออกจากงาน เลิกจ้าง หรือ ลาออก
– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน สปส.2-01/7
– ไฟล์สำเนาบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

วิธีลงทะเบียนเข้าใช้งานกรมการจัดหางาน

ผู้ใช้งานใหม่กดลงทะเบียน

ลงชื่อเข้าใช้งาน ถ้ามีอีเมลก็กรอก Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

กดตกลงยินยอมรับเงื่อนไข กรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และอีเมล

กดเข้าสู่ระบบบริการประชาชน (e-Service) กด ขึ้นทะเบียนรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน

เลือกช่องทางในการเข้าใจงาน คลิก “ดำเนินการต่อ” หรือ “เลือกสำนักงานที่ใช้บริการ”

– กรอกข้อมูลส่วนตัว
– ชื่อ-นามสกุล
– วันเดือนปีเกิด
– เลขบัตรประจำตัวประชาชน
– ที่อยู่
– เบอรโทรศัพท์
– อีเมล

เมื่อขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว ก็สามารถคลิกรายงานตัว และตรวจสอบสถานะรับผลประโยชน์ทดแทน

E-service รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคม

เงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทุกเดือนจะถูกแบ่งไว้ 0.5% เพื่อจ่ายทดแทนเมื่อว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง หรือลาออก โดยผู้ประกันตนจะต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ https://e-service.doe.go.th เพื่อรับรหัสผ่านรายงานตัว

สำหรับการเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และรายงานตัวกรณีว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ตมีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ empui.doe.go.th เลือก กรณีใช้บริการจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงาน หรือกรณีเดินทางมาใช้บริการที่สำนักงาน
2. เลือก “ลงทะเบียน” หรือ “ลงชื่อเข้าใช้งาน”
ลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้ใหม่
ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อใส่เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่เคยได้รับแล้ว
3. อ่านรายละเอียด และกดยอมรับและเข้าใช้งาน
4. กรอกข้อมูลจากบัตรประชาชน ใช้ข้อมูลด้านหน้า และด้านหลังบัตรประชาชน
5. อัปโหลดรูปและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
6. คลิกดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
7. เลือกเมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานทางด้านซ้ายของจอ ได้แก่ สถานที่ทำงานล่าสุด วันที่ออกจากงาน สาเหตุที่ออกจากงาน ข้อมูลนายจ้างหรือสถานประกอบการ ตำแหน่ง เงินเดือนล่าสุด
8. เมื่อกรอกข้อมูลหมดแล้ว คลิกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไขคลิกที่ “ข้อมูลส่วนตัว”
9. รับเอกสาร “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” และ “วันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน” สามารถพิมพ์ออกมาเก็บไว้ได้ และตรวจสอบวันรายงานตัวว่างงาน 8 ครั้ง

ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานในระบบกรมการจัดหางานแล้ว จะต้องรายงานตัวว่างงาน 6 ครั้ง โดยสามารเข้ามากดรายงานตัวในระบบก่อนวันที่กำหนดได้ ส่วนเงินที่จะได้รับนั้น ก็ขึ้นอยู่กับรอบการโอนเข้าบัญชี


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ