ลงทะเบียนได้แล้ว!! ขั้นตอนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์

ขั้นตอนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีขั้นตอนเพียง 6 ขั้นตอนง่ายสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องไปต่อแถวลงทะเบียน

ลงทะเบียน/ตรวจสถานะได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ขั้นตอนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย นำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน ตามวันและเวลาทำการที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่

สำนักงานคลังจังหวัด
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเมืองพัทยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มการลงทะเบียน

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ คลิกที่นี่

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จ อย่าลืมตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของตนเองเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน ทำได้ง่ายๆดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
จากนั้นคลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน


2. จากนั้นระบุหมายเลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปี เกิด จากนั้นคลิกตรวจสอบข้อมูล


3. ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน


ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้
-ผ่านการตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียน
-ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการ
-ผ่านการยืนยันตัวตน

คลิกเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ