บัตรคนจนเฮ!! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เคาะเพิ่มเงิน 200 บาท ให้ในเดือน มกราคม 66

บัตรคนจนเฮ ครม. เคาะเพิ่มวงเงิน 200 บาท ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.2 ล้านคน เฉพาะเดือน มกราคม 2566

ประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ระบุ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือน มกราคม 2566

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.2 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ด้วยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้กับผู้ถือบัตรคนจน เพิ่มเติมอีกคนละ 200 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ดังนี้

– ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิมได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน
– ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิมได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ