แก้ไขให้ถูกต้อง!! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ขึ้นสถานะไม่สมบูรณ์ แก้ไขให้เสร็จภายใน 3 พฤศจิกายนนี้

แก้ไขให้ถูกต้อง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ขึ้นสถานะไม่สมบูรณ์ แก้ไขให้เสร็จภายใน 3 พฤศจิกายนนี้ หากขึ้นสถานะสมบูรณ์แล้ว รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติช่วงเดือน มกราคม 66

– ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
– ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
– สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
– ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
– ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
– ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
– ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
– ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
– ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ