ได้ค่าอะไรบ้าง!! ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 4 ได้เงินค่าอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม -26 มิถุนายน 66 ได้รับวงเงินทั้งหมดกี่บาท โดยการยืนยันตัวตนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน กับธนาคารใดได้

วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับในวันที่ 1 ก.ค. 66 มีดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566
– วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
– วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
– ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
– ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
– เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
– 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
– เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนสิทธิที่จะได้ย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) โดยจะได้รับเงินงวดเดือน เม.ย.-มิ.ย. 66 จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน หากรวมวงเงินงวดเดือน ก.ค. 66 เท่ากับว่าจะได้รับวงเงินรวมเป็น 1,200 บาท


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ