ตรวจสอบได้เลย!! ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ดูได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกวัน

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ขอดูผลได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกวัน และยื่นอุทธรณ์ได้เช็กเวลาด่วน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง เดือน มีนาคม 66 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ และขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 66 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวันโดยสาขาทั่วไป เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

สำหรับหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการยืนยันตัวตนตามวัน และเวลาทำการของแต่ละธนาคาร เมื่อยืนยันัตวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนผ่านทางดังนี้

– เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป
– ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

– สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
– Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

โดยผู้ผ่านเกณฑ์ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เพราะการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

– หากผู้ผ่านเกณฑ์ดำเนินการยืนยันตัวตนภายใน วันที่ 1–26 มี.ค. 66 และตรวจสอบแล้วพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66
– หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มี.ค. 66 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ

ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน วันที่เริ่มใช้สิทธิ การได้รับสิทธิ

ยืนยันตัวตนวันที่ 1 มี.ค.-26 มี.ค. 66

– เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย. 66
– ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย. 66

– เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค. 66
– ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ