บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนถึง 26 มิ.ย. นี้ รับย้อนหลัง 900 บาท

แจ้งผู้ได้สิทธิสวัสดิการบัตรใหม่ (บัตรประชาชน) ที่ยังไม่ได้ไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารออมสิน / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

สามารถไปยืนยันตัวตนได้ถึง 26 มิถุนายน 2566 เพื่อรับสิทธิค่ารูดสินค้าย้อนหลัง 900 บาท

ถ้าไปยืนยันตัวตนหลังจาก 26 มิถุนายน 2566 จะไม่ได้สิทธิค่ารูดสินค้าย้อนหลัง (จะได้เพียงค่ารูดสินค้าของดือนที่เริ่มได้ไปใช้สิทธิเท่านั้น)

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ www.cgd.go.th หรือโทร Call Center 0-2270-6400


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ