มี 3 ทางเลือก!! ประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน ม.40 ถึง ก.ค.นี้

ประกันสังคมจัดการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน มาตรา40 ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคมนี้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมี 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 เหลือ 42 บาท
ทางเลือกที่ 2 เหลือ 60 บาท
ทางเลือกที่ 3 เหลือ 180 บาท

แม้จะลดอัตราเงินสมทบ แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆยังคงเดิม เจ็บป่วย รับเงินชดเชยหยุดงาน 200-300 บาท


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ