แตละยศรับเท่าไหร่!! สำรวจเงินเดือนตำรวจไทย 2566 สูงสุด-ต่ำสุด ห่างกันเป็น 10 เท่า

สำรวจเงินเดือนตำรวจ 2566 ทุกยศ ตำแหน่ง ลำดับขั้น ตั้งแต่ตำรวจชั้นผู้น้อย ไปจนถึงชั้นพลตำรวจเอก พบตำแหน่งสูงสุดเงินเดือนห่างยศต่ำสุดถึง 10 เท่า

อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 แต่การพิจารณาอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจแบบใหม่ยังอยู่ในกระบวนการ โดย พ.ร.บ นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานเงินเดือนใหม่ที่เป็นธรรมต่อนายตำรวจชั้นผู้น้อย และป้องกันการคอร์รัปชัน หรือการเก็บส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐ

อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2566 ประเภทมียศ

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.9
อัตราเงินเดือน : 78,030 บาท
ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.8
อัตราเงินเดือน : 39,090 – 76,800 บาท
ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.7
อัตราเงินเดือน : 35,090 – 76,800 บาท
ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.6
อัตราเงินเดือน : 29,980 – 76,800 บาท
ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.5
อัตราเงินเดือน : 26,460 – 74,320 บาท
ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.4
อัตราเงินเดือน : 22,700 – 70,360 บาท
ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.3
อัตราเงินเดือน : 19,410 – 58,390 บาท
ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.2
อัตราเงินเดือน : 16,920 – 58,390 บาท
ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท และร้อยตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.1
อัตราเงินเดือน : 12,530 – 54,820 บาท
ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3
อัตราเงินเดือน : 14,030 – 54,820 บาท
ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบตำรวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.2
อัตราเงินเดือน : 12,330 – 29,690 บาท
ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท และสิบตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑
อัตราเงินเดือน : 8,610 – 21,980 บาท
ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑
อัตราเงินเดือน : 3,070 – 6,790 บาท

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 2 เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ