การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานการไฟฟ้า 224 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็นพนักงาน บรรจุทั่วประเทศ 244 อัตรา รับสมัคร 18 – 24 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่รับสมัคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามแผนอัตรากำลังประจำปี 2566

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)

โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 36 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 208 อัตรา รวมจำนวน 244 อัตรา โดยมีรายละเอียด

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ยกเว้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 20.30 น. และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระบบจะปิดรับสมัคร ออนไลน์เวลา 20.30 น. และชำระเงินได้ถึงเวลา 22.00 น.)

ประกาศรับสมัคร


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ