เตือนไว้!! อัตราโทษตามกฎหมายจราจร ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 5 กันยายน

ตำรวจออกกฎหมายจราจรฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 5 กันยายน ข้อหาเมาแล้วขับทำผิดซ้ำ เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี

เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำในข้อหาเมาแล้วขับ การกระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี

นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000 – 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ

เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง อาทิเช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด, ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง,

ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท) ขณะที่การขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท) เป็นต้น

กำหนดเพิ่มเติมว่าผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางสาธารณะสถานใกล้ทาง ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งว่าด้วยการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือรถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลงแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, หรือมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดแสดงให้เห็นว่า

จะทำการแข่งรถในทางจะถือว่าเป็นการพยายามแข่งรถในทางต้องระวังโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง และเพิ่มโทษสำหรับผู้จัด และกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ และกำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย

cr : thaipbs


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ