เงินเข้าวันนี้!! เช็กเงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม 2565 โอน 600 บาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร เดือนธันวาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ออกวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

เงินอุดหนุนบุตร เดือนธันวาคม 2565

– เงินออกวันที่ 9 ธันวาคม 2565 / (600 บาทต่อเดือน)
– ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,325,810 ราย
– เป็นจำนวนเงิน 1,469,741,400 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่นี่ (คลิก)

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนง่ายๆ แค่กรอก-คลิกเท่านั้น!

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

 


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ