ต้องจ่ายค่าปรับก่อน!! ไม่จ่ายค่าปรับจราจร ไม่ได้ป้ายภาษี

ไม่จ่ายค่าปรับจราจร มีใบสั่งค้างชำระ ไม่รอด หลังกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงข้อมูลบังคับใช้กฎหมาย ต่อภาษีได้ แต่ไม่ให้ป้ายภาษี

ไม่จ่ายค่าปรับจราจร ทั้งรถยนต์ รวมถึงมอเตอร์ไซค์ ทำไม่ได้อีกต่อไปแล้ว หลังกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบังคับใช้กฎหมาย หากไม่ยอมจ่ายค่าปรับตามใบสั่ง สามารถต่อภาษีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้ แต่จะยังไม่ให้ป้ายภาษี จนกว่าจะไปจ่ายค่าปรับภายใน 30 วัน

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวม 2 มาตรการ คือ ตัดคะแนนใบขับขี่ รวมถึงการชะลอการออกป้ายภาษี สำหรับรถที่มีใบสั่งค้างชำระ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลใบขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลใบสั่งค้างชำระได้แบบเรียลไทม์

โดยถ้าไม่จ่ายค่าปรับหรือมีใบสั่งค้างชำระ ยังสามารถนำรถไปต่อภาษีได้ตามตามปกติ แต่จะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษี (มีอายุ 30 วัน) เพื่อให้ไปจ่ายค่าปรับใบสั่งค้างชำระทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน จึงค่อยมาขอรับป้ายภาษี หรือถ้าต้องการป้ายภาษีทันที สามารถจ่ายค่าปรับใบสั่งค้างชำระพร้อมกับการต่อภาษีได้ที่กรมการขนส่งทางบก

การขับรถโดยไม่มีป้ายภาษี มีโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา 11 ซึ่งกำหนดว่ารถยนต์คันที่ต่อภาษีแล้วจะต้องแสดงเครื่องหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และโดนตัดคะแนนใบขับขี่ 1 คะแนน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำเว็บไซต์ตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ ที่สามารถแสดงประวัติการได้รับใบสั่งจราจร ตรวจสอบการค้างชำระค่าปรับ และดำเนินการชำระเงินได้ทันทีที่ ptm.police.go.th


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ