มีผลบังคับใช้ทันที!! กำหนดความเร็วทางพิเศษ ระดับดิน รถยนต์ 4 ล้อ วิ่งได้ไม่เกิน 110 กม./ชม.

กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ ในระดับดิน รถยนต์ 4 ล้อ วิ่งได้ไม่เกิน 110 กม./ชม. โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

กำหนดความเร็ว “ทางยกระดับ”

– รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 100 กม./ชม.
– รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม.
– รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

กำหนดความเร็ว “ระดับดิน”

– รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 110 กม./ชม.
– รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 90 กม./ชม.
– รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 90 กม./ชม.


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ