ช่วยลูกหนี้!! วิธีลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่อน 100-300 บาทต่อเดือน

วิธีลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ขอผ่อนปรนเดือนละ 100-300 บาทต่อเดือน สมัครได้จนถึง 31 ธันวาคม 2566

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินคนละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท และสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินไม่เกินรายละ 10,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวให้กับประชาชนที่ขาดรายได้ช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ซึ่งในเดือน ส.ค. 66 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ขยายระยะเวลาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถึงเดือน ตุลาคม 2567

แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในระยะเริ่มฟื้นตัว ประกอบการค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการ ไม่คิดดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด และนำเงินที่ชำระไปตัดเงินต้นทั้งจำนวน

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และเลือก Banner ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ Covid-19

2.อ่านเงื่อนไขและรายละเอียด กดทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการลงทะเบียน และกดยอมรับ

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในระบบ
– เลขบัตรประชาชน-เลขหลังบัตรประชาชน
– วัน/ เดือน/ ปี เกิด (พ.ศ.)
– ชื่อ-นามสกุล
– บ้านเลขที่-ถนน-แขวง
– เขต/อำเภอ-จังหวัด-รหัสไปรษณีย์
– เบอร์โทรติดต่อ
– เลือกกรอก รหัส Pin 6 หลัก หรือ เลขที่บัญชีเงินฝาก
– กด ยืนยัน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ