ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

พนักงานตรวจสอบ (เกรด 4 – 5) หรือ พนักงานตรวจสอบอาวุโส (เกรด 6 – 8) ส่วนตรวจสอบธุรกิจ สาย 3 ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th เมนูร่วมงานกับเรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-202-1851. 02-202-1265, 02-202-1076

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://career.ghbank.co.th/

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายบริหารคดี

ลูกจ้างธนาคาร (GHB Smart Boys & Girls) ส่วนประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร จํานวน 4 อัตรา สัญญาจ้าง 2 ปี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
– อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 175 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th เมนูร่วมงานกับเรา ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://career.ghbank.co.th/

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://career.ghbank.co.th/

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : https://career.ghbank.co.th/

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ : https://career.ghbank.co.th/

กําหนดการรับสมัคร ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
https://career.ghbank.co.th/


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ