เช็กเลยตามนี้!! ใครบ้างได้รับสิทธิ์ใช้ค่าไฟฟ้าฟรี เดือน พ.ค. 66 ต้องมีคุณสมบัติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยแนวทางการให้สิทธิ์ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ 4 ข้อนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เผยแนวทางการให้สิทธิ์ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย บนพื้นฐานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยระบุว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 กำหนดให้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย กับ กฟภ. และผ่านการตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของกระทรวงการคลังในแต่ละเดือน
2. เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 ข้อ 1.1.1)
3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคล
4. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ