ค่าไฟแพงขึ้น!! กกพ.เคาะค่าไฟงวดแรกปี 67 อยู่ที่ 4.18 บาท/หน่วย

กกพ.เคาะค่าไฟงวดแรกปี 2567 อยู่ที่ 4.18 บาทต่อหน่วยตามมติ ครม. หลังมีการปรับปรุงโครงสร้างราคาก๊าซฯ เข้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติและมาตรการลดค่าไฟฟ้า ส่งผลให้เอฟทีรอบใหม่ลดลง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) งวดเดือน ม.ค – เม.ย.2567 ที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย หลังปรับสูตรคำนวณราคาก๊าซฯ และมาตรการลดค่าไฟฟ้า ของกระทรวงพลังงาน ส่งผลให้ค่าไฟฐานลดลงเหลือ 4.18 บาทต่อหน่วย

แนวทางการลดค่าไฟฟ้าได้ให้ กฟผ.รับภาระหนี้ราว 15,000 ล้านบาท และปรับสูตรคำนวณโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ โดยได้ประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ (LNG) จากเดิมที่ 16.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู เป็น 14.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู รวมถึงปรับราคาก๊าซธรรมชาติเข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เป็นราคาพลู( Pool Gas) ซึ่งเป็นราคารวมก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆ ด้วย จึงทำให้ราคาลดลง

พร้อมกับเรียกเก็บผู้ผลิตก๊าซในอ่าวไทยที่ไม่สามารถส่งมอบก๊าซได้ตามเงื่อนไข จำนวน 4,300 ล้านบาท โดยให้นำมาลดค่าก๊าซในรอบเอฟทีงวดใหม่ ส่งผลให้ค่าเอฟทีลดลงได้ 4.47 สตางค์ต่อหน่วย และทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงเหลือ 4.18 บาทต่อหน่วย

ส่วนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะคิดอัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วย จะใช้เงินงบประมาณอุดหนุนรวม 1,950 ล้านบาท


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ