รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐ!! ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐเพียบ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ออนไลน์ เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เตรียมความพร้อมรับความช่วยเหลือจากรัฐอีกมากมาย

เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567 ได้เมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน หากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว 30 วัน และปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบัน

ลงทะเบียนเกษตรกร 2567 ออนไลน์ โดยเกษตรกรที่ต้องขึ้นทะเบียน ดังนี้

– ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น นาเกลือตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
– ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
– ปลูกพืชในโรงเรือนตั้งแต่ 72 ตรม. ขึ้นไป
– เพาะเห็ด ทำผักงอก ตั้งแต่ 30 ตร.ม.ขึ้นไป
– ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง อย่างใด อย่างหนึ่ง จำนวนตั้งแต่ 10 รัง ขึ้นไป
– ชันโรง 20 รัง ขึ้นไป
– ครั่ง 5 ต้น (ไม้ยืนต้น) ขึ้นไป
– ไส้เดือน จิ้งหรีด ด้วงสาคู อย่างใด อย่างหนึ่ง ตั้งแต่ 30 ตร.ม. ขึ้นไป

การลงทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1. แจ้งกับเจ้าหน้าที่ยื่นแบบ ทบภ.01 ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุง (เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ทะเบียนเกษตรกร ดังนี้

– สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจุดนัดหมาย ที่สำนักงานเกษตรจำเภอนั้นๆ กำหนด
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมเป็นหน่วย สนับสนุน (เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม)
– ผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

2. เกษตรกรดำเนินการด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook (เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ผ่านe-Farmbook ที่ https://efarmer.doae.go.th (เกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่) e-Form

ข้าวหอมมะลิ ใหม่ต้นฤดู สนใจคลิก

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2567 ออนไลน์

เข้าเว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th/login เพื่อล็อกอินเข้าระบบ

– กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
– ใส่รหัสผ่าน
– คลิก ขึ้นทะเบียน

– เมื่อลงทะเบียนเกษตรกร 2567 ออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเอง
– คลิก ตรวจสอบสถานะเกษตรกร
– กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ