คนรวยหมดสิทธิ์แล้วคะ!! ดิจิทัลวอลเล็ต เล็งตัดสิทธิ์คนรวย คาดแจกเงินหลัง เม.ย.67

เงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท เตรียม 3 แนวทางเสนอบอร์ดใหญ่สัปดาห์หน้า เล็งตัดสิทธิ์คนรวยที่มีรายได้เกิน 25,000 บาท และเงินในบัญชีเกิน 100,000 บาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเลต เปิดเผยว่า หลังจากอนุกรรมการประชุมกว่า 2 ชั่วโมง มีทั้งประเด็นที่เห็นตรงกันและเห็นแตกต่าง ซึ่งจะเสนอไปให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา

โดยจะสรุปและส่งเรื่องไปในสัปดาห์หน้า สิ่งที่อนุกรรมการเห็นพ้องกัน คือ จะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่รัศมีการใช้จ่ายจะขยับเป็น “อำเภอ” แต่ขึ้นกับคณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจอีกที

ส่วนการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เห็นตรงกันว่า จะตัดคนรวยออกจากเดิม 56 ล้านคน เพียงแต่จะกำหนดวัดความรวยที่ระดับใดนั้น จะเป็นทางเลือกให้คณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจ จาก 3 แนวทาง คือ 1. ตัดคนมีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อเดือน และมีเงินในบัญชีมากกว่า 500,000 บาท ซึ่งจะเหลือผู้เข้าเกณฑ์ 49 ล้านคน ใช้งบประมาณ 490,000 ล้านบาท

2. ตัดคนที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน มีเงินในบัญชีมากกว่า 100,000 บาทออก ซึ่งจะเหลือผู้ที่เข้าเกณฑ์ 43 ล้านคน ใช้งบประมาณ 430,000 ล้านบาท และ 3. ให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราว 15-16 ล้านคน ใช้งบประมาณ 150,000-160,000 ล้านบาท แต่ทางเลือกนี้จะไม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส่วนการพัฒนาระบบ จะให้ธนาคารกรุงไทย ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการ แต่จะเป็นแอปพลิเคชั่นใหม่ ไม่ใช่แอปเป๋าตัง และยืนยันว่าไม่ใช้งบฯ พัฒนาระบบถึง 12,000 ล้านบาทแน่นอน

ส่วนประเด็นเรื่องแหล่งเงินมีหลายแนวทาง แต่จะเสนอใช้งบประมาณเป็นหลัก โดยจะใช้ปีละราว 100,000 ล้านบาท และ ตั้งงบฯ ผูกพันข้ามปี หากคณะกรรมการชุดใหญ่เลือกการใช้งบประมาณ ซึ่งต้องใช้งบฯ ปี 2567 โครงการจะต้องล่าช้าออกไป จนกว่างบประมาณจะบังคับใช้ คือราวเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 อาจจะไม่ทันสงกรานต์


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ