ธกส. รับสมัครงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา รับสมัคร 5 – 19 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ประเภทที่ 1 เป็นตำแหน่งที่มิใช่พนักงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2566)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
– สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
– สามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารก าหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)
– มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
– มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัดสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
– ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
– หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารกำหนดและเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประเภทที่ 1 (Call Center) ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มกราคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ธกส. คลิกเลยที่นี่


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ