ไม่ต้องไปถึงขนส่ง!! ต่อใบขับขี่ออนไลน์ แบบ New Normal Style ง่ายๆ ได้ที่นี่

กรมขนส่งทางบกเลยจัดให้ ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคด้วยการจัดทำการต่อใบขับขี่ออนไลน์ สไตล์ New Normal

โดยให้ทุกคนได้ต่อใบอนุญาตขับขี่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผ่านระบบ DLT e-learning โดยใช้การกรอกข้อมูลและรับชมวิดีโอตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์
สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต)
1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน”
2. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
3. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ
4. เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม”
5. ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม
6. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ
7. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม
8. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

หลังจากอบรมแล้วต้องทำอย่างไรต่อ?
– เพื่อความสะดวกให้จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์
1.ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และเข้าสู่ระบบ
2.ให้เลือก “บัตรประชาชน” > กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน > สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
3.เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่
4.เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”
5.เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ เช่น ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี หรือ 2 ปีเป็น 5 ปี
6.เลือกวันที่ต้องการต่อใบขับขี่
7.เลือกเวลาที่ต้องการจอง จากนั้นกดยืนยันการจอง > แค็ปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่

– เตรียมเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ให้พร้อม
1. ใบขับขี่เดิม
2. บัตรประชาชนฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

– เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
* ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
* ทดสอบสายตาทางลึก
* ทดสอบสายตาทางกว้าง
* ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ