แม้โควิดระบาดหนัก!! กทม. ประกาศให้โรงเรียนในสังกัด เปิดเทอมวันที่ 1 มิถุนายน 2564

กทม. ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่มีวี่แววจะลดลง

กรุงเทพมหานคร ประกาศเรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายเป็นอันตรายต่อชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป

หากมีกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มากในช่วงเปิดภาคเรียน ย่อมมีโอกาสสูงที่จะทำให้การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขยายเป็นวงกว้าง

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

cr : ไทยรัฐ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ