เลือกจังหวัดสอบได้!! เว็บไซต์ระบบยื่นประสงค์เลือกจังหวัดสอบครูผู้ช่วย ปี 2564

เพื่อลดการเดินทางในสถานการณ์ Covid 19 ท่านสามารถเลือกจังหวัดที่ท่านจะสอบได้เฉพาะจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ หรือพักอาศัยอยู่เท่านั้น ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนยื่นความประสงค์ผ่านระบบระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2564

คู่มือการใช้งานระบบยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่่

เข้าสู่เว็บไซต์ได้ที่ https://obecprovince64.com/


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ