เตรียมตัวไว้!! คนละครึ่ง เฟส 4 เปลี่ยนวันยืนยันสิทธิรายเก่า เพิ่มรายใหม่อีก 1 ล้านสิทธิ์

คนละครึ่ง เฟส 4 เปลี่ยนวันยืนยันสิทธิรายเก่า เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ พร้อมเพิ่มรายใหม่อีก 1 ล้านสิทธิ เริ่มลงทะเบียน 10 กุมภาพันธ์ และเริ่มใช้ 17 กุมภาพันธ์

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท โดยใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 64 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และเป็นการลดภาระ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน

สำหรับระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 โดยรูปแบบการดำเนินโครงการ ฯ ยังเหมือนเดิม คือ ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไปในอัตรา ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคน ต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนทั้งโครงการฯ


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ