ไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรก!! ออมสินปล่อยสินเชื่อสูงสุด 3 แสน 6 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน ใครกู้ได้บ้างดูที่นี่

ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ เปิดให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน วงเงินสูงสุด 3 แสนบาท ไม่ต้องผ่อน 6 งวดแรก รายละเอียดเป็นอย่างไรชมเลย

ช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด 19 กำลังเข้าสู่การระบาดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอน ซึ่งทางธนาคารออมสิน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือประชาชน จึงมีการออกสินเชื่อ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ขึ้นมา เพื่อผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท กู้ได้สูงสุดคนละ 3 แสนบาท และ 6 เดือนแรกไม่ต้องผ่อนเงินคืน ผ่อนตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป

โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนล้นหลาม สามารถช่วยต่อชีวิตได้จริง และมีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้ว ดังนั้น กระปุกดอทคอมจะมาสรุปรายละเอียดของโครงการนี้อีกครั้งว่าเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์โครงการ

จัดทำเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด และต้องไม่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

– ผู้เริ่มประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้าออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
– ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
– ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

จำนวนเงินให้กู้

กู้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาชีพที่ผู้กู้ด้วย ได้แก่
– ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย ตัดผม เป็นต้น กู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท
– ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้าออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น กู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท
– ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถรับจ้างขนส่งสินค้า กู้ได้ไม่เกิน 1 แสนบาท
– ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ กู้ได้ไม่เกิน 1 แสนบาท
– ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น กู้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท

อัตราดอกเบี้ย

มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

มีเวลาชำระเกิดสูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ซึ่งเงื่อนไขนี้จะรวมกับช่วงที่ไม่ต้องผ่อนคืน 6 เดือนแรกด้วย จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

หลักประกันการกู้

– ถ้ากู้ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่มีหลักประกัน
– ถ้ากู้ระหว่าง 1 แสน – 3 แสนบาท ใช้บุคคลค้ำประกัน และบุคคลค้ำประกันจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้ เช่น กู้เงิน 1 แสนบาท คนค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท เป็นต้น

ช่องทางการขอสินเชื่อ

สามารถขอได้ผ่านเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารใกล้บ้านท่าน

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าเงินโครงการจะหมด

cr : ธนาคารออมสิน


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ