สอบท้องถิ่นมาแน่ปีนี้!! กสถ.ออกหนังสือสำรวจตำแหน่งและอัตราว่าง จัดสอบบรรจุรอบใหม่ พ.ศ.2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือสำรวจตำแหน่งและอัตราว่าง จัดสอบบรรจุรอบใหม่ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6 / ว 4 เรื่อง ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง

โดยมีรายละเอียดดังนี้


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ