สถานการณ์ไม่ดีขึ้น!! ประกาศเคอร์ฟิว 10 จังหวัด 3 ทุ่มถึงตี 4 ห้ามรวมตัวเกิน 5 คน

รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว กทม. และอีก 9 จังหวัด ห้ามออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 นาฬิกา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน

โดยให้ประชาชนในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 นาฬิกา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน

และให้ทุกกิจการปิดดำเนินการ รวมถึงร้านสะดวกซื้อ ในเวลา 20.00 น. งดระบบรถขนส่งสาธารณะ ตั้งแต่ 21.30-04.00 น. จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นการขนส่งสินค้าหรือมีเหตุจำเป็น กรณีต้องเดินทางไปทำงาน ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม การไปโรงพยาบาล ขอความร่วมมือ WFH 100% รวมถึงห้ามรวมตัวเกิน 5 คน

cr : thaipost


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ