ลงทะเบียนยังไง!! วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 19 ประกันสังคม ต้องทำยังไงบ้างเช็กเลย

ประกันสังคมเผยรายละเอียดจ่ายเงินเยียวยาโควิด 19 แก่ผู้ประกันตน ม.33 และนายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบ 4 กิจการ 6 จังหวัด ลงทะเบียนยังไงบ้างมีคำตอบที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานว่า ตาม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นนทบุรี และสมุทรปราการ

สำหรับกิจการที่ได้รับการเยียวยา ดังนี้

1. ก่อสร้าง
2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3. ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ
4. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

กลุ่มผู้ประกันตน

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย ได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท
– ลูกจ้างที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน รับเงินชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท
– ทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท
– รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีสัญชาติไทยอีก 2,000 บาทต่อคน

กลุ่มนายจ้าง

– นายจ้างได้ 3,000 บาท x จำนวนลูกจ้างตามความเป็นจริง สูงสุดไม่เกิน 200 คน
– นายจ้างรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม วันที่ 29 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564

วิธีการรับเงินเยียวยา

– นายจ้างนิติบุคคล จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
– นายจ้างบุคคลธรรมดา จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น
– ผู้ประกันตน จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

วิธีลงทะเบียน

– สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง

cr : kapook


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ